Hur du blir en bättre chef

Alla kan bli en bra chef. Alla har dock inte den medfödda förmågan att bli en effektiv chef. Den effektiva chefen vet hur man får sitt team att göra sitt bästa på jobbet. Han eller hon uppmuntrar sina medarbetare på ett positivt sätt så att också de arbetar så effektivt som möjligt. Men hur blir du då en effektiv chef? Och dessutom en som de anställda både lyssnar på och uppskattar att arbeta med?

Lär dig att lyssna

Det är oerhört viktigt att lyssna på vad dina anställda säger. En bra chef är lyhörd och tar hänsyn till vad personalen vill och behöver. Att lära sig lyssna är en konst som få behärskar om de inte tränat sig på det. Så vad är då som krävs för att bli bra på att lyssna?

Tålamod. Visst, man är ofta alldeles för stressad för att stanna upp. Men en bra chef tar sig tid, även när han/hon inte har någon.

Förståelse. Du måste förstå vad din personal vill, du behöver vara inkännande och sätta dig in i deras situation och se saker ur andras perspektiv.

Rättvisa. Behandla de anställda rättvist. Favorisera inte någon, och förhåll dig alltid neutral vid konflikter och försök lösa dem.

Ge din personal en bra arbetsmiljö. Med detta menas både att skapa en bra stämning och att förse dem med bra arbetsredskap. En sak som kan underlätta betydligt är att ordna mötesplanering. Ha en bra programvara för mötesplanering och låt personalen ta del av den så de kan få överblick över både schema och agenda.

Håll dig organiserad

Att hålla sig organiserad som chef är a och o. För det ändamålet kan det också vara bra att investera i olika sorters programvara som kan underlätta när det gäller överblick. Med en mötesplanerare kan du enkelt skicka ut denna till dina anställda så att alla får ta del av nyheter och tillägg direkt.

Föregå med gott exempel

Som en bra chef får du många som ser upp till dig och tycker bra om dig. Men du kan också få motståndare, bland sådana som tycker tvärtemot dig. Man kan inte vinna allas förtroende, så är det bara, däremot kan du försöka komma så bra överens det går med så många som möjligt. Detta för att det helt enkelt skapar en trevligare miljö på jobbet. Bemöt andra som du själv vill bli bemött, brukar man säga. Och detta gäller i hög grad för den som är chef. Om du föregår med gott exempel, då är chansen stor att andra följer i dina spår och beter sig likadant. Och detta är något som inte bara du som chef vinner på, utan även alla dina anställda.